Algemene voorwaarden schminken

Voorwaarden

Boekingen

Voor alle boekingen wordt een overeenkomst opgesteld. Door middel van email, verklaart u zich akkoord met de overeenkomst en de geldende voorwaarden.

Alle prijzen gelden vanaf 1 januari 2020. De prijzen zijn inclusief materiaal en exclusief reiskosten. Niekie Kids Design behoudt zich het recht voor de prijzen en de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Opdrachten buiten een cirkel van 5 km rond Leidschendam, kunnen alleen worden afgenomen met een minimum van 2 uur.

Reiskosten a 0,40 cent per kilometer, worden in rekening gebracht vanaf het huis van Niekie Kids Design tot aan de schminklocatie, berekend volgens de snelste route van routenet.nl.

Betaling

Betaling van minimaal 50% van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de activiteit plaats vindt te zijn voldaan. De boeking is pas definitief als deze betaling is ontvangen. Het resterende bedrag dient te worden voldaan aan Niekie Kids Design op de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Wanneer u zich niet aan de betalingsverplichting houdt zal Niekie Kids Design u een herinnering sturen per email. Bij alsnog niet nakomen van de de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

Tijden en pauze

Wilt u dat Niekie Kids Design langer blijft dan de vooraf overeengekomen tijd, dan is in overleg een opdracht tot meerwerk mogelijk en worden de kosten hiervoor aan u doorberekend.

Bij een opdracht van 4 uur of meer, heeft Niekie Kids Design na iedere 2 uur schminken het recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten.

Bij een boeking van meerdere schminkmomenten op een dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden de tussenliggende uren doorberekend op basis van het geldende uurtarief.

Wijzigingen

Een verzoek tot wijziging van de boeking (zoals bijvoorbeeld aantal uur, tijdstip, locatie etc.) dient u door te geven aan Niekie Kids Design via nkuijl@gmail.com

Daarbij hanteert Niekie Kids Design de volgende voorwaarden:

Bij wijzigingen tot uiterlijk 14 dagen voor boekingsdatum wordt de prijs conform voorstel aangepast, mits aan de andere algemene voorwaarden blijft worden voldaan.

Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot en met de boekingsdatum wordt de overeengekomen prijs alleen aangepast als het een vermeerdering van werk betreft. Bij een vermindering van werk blijft de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt geen prijsverlaging gehanteerd.

Annulering

Bij annulering van de boeking hanteert Niekie Kids Design de volgende betalingsverplichtingen:

Annulering door opdrachtgever

Tot 14 dagen voor de geboekte datum kunt u kosteloos annuleren, mits schriftelijk kenbaar gemaakt via nkuijl@gmail.com

Bij annulering binnen 14 dagen tot 1 dag voor de boekingsdatum wordt 50% van de totale overeen gekomen prijs in rekening gebracht.

Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 100% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht. Uitzonderingen worden gemaakt in geval van overlijden of een ernstig ongeval waardoor festiviteiten geen doorgang kunnen vinden.

Annulering door Niekie Kids Design

Niekie Kids Design behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een opdracht vooraf te annuleren wanneer zij meent dat de intenties van de opdrachtgever op enigerlei wijze nadelig kunnen zijn voor Niekie Kids Design. Reeds uitgevoerde betalingen worden terug gestort aan de opdrachtgever.

Niekie Kids Design behoudt zich het recht voor om een opdracht direct te beëindigen en te vertrekken van de opdrachtlocatie wanneer de veiligheid van Niekie Kids Design in het geding is of wanneer Niekie Kids Design negatief wordt bejegend door discriminerende of anderszins beledigende uitlatingen. Restitutie van betaling wordt niet verricht. Overeengekomen betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft bestaan.

Niekie Kids Design behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren in het geval van ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Niekie Kids Design zal zich inspannen gelijkwaardige vervanging te zoeken zodat uw feest geen nadelige gevolgen ondervindt. Gezien de onvoorziene aard van dit type omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat de activiteit geen doorgang kan vinden wanneer geen vervanging kan worden gevonden. Reeds uitgevoerde betalingen worden terug gestort aan de opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen andere claims bij Niekie Kids Design indienen.

Aansprakelijkheid

Niekie Kids Design doet haar uiterste best om elke opdracht naar volle tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks klachten ontstaan, dan wordt in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.

Niekie Kids Design werkt met kwalitatief hoogwaardige materialen en schmink op waterbasis die onschadelijk is voor de huid. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een zeer gevoelige huid een gevoeligheidsreactie vertoont, hoewel reactie van de huid vaker een gevolg is van de schoonmaakwijze thuis (schrobben, gebruik van irriterende schoonmaakdoekjes om schmink te verwijderen).

Gebruikte schmink is op waterbasis en met water en zeep te verwijderen. Sommige kleuren met veel pigment kunnen na het wassen sporen of een kleurzweem achter laten op de huid. Deze zijn met babyolie eenvoudig te verwijderen.

Niekie Kids Design is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten.

Niekie Kids Design behoudt zich het recht voor om personen te weigeren voor schminkactiviteiten, bijvoorbeeld om hygiënische redenen (huidproblemen, wonden) of gedrag (brutaal, voordringen, beledigen). Niekie Kids Design schminkt ook geen personen die zelf niet geschminkt willen worden.

Niekie Kids Design is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen en voorvallen die zich voordoen op de schmink locatie. Niekie Kids Design is niet verantwoordelijk voor gedrag en houding van kinderen op de locatie. Er dient te allen tijde een volwassene aanwezig te zijn tijdens de activiteiten van Niekie Kids Design om toezicht te houden op de kinderen.

Voorwaarden schmink locatie

De opdrachtgever zorgt voor:

Een toegankelijke en veilige locatie. Ruim voldoende (dag)licht. Locatie waar schminker en wachtende mensen de ruimte hebben om te verblijven zonder schminker aan te stoten.

Beschutting tegen wind, regen en zonlicht bij een buitenlocatie (bijvoorbeeld een partytent of kraam).

Een alternatieve binnenlocatie als de weersomstandigheden van dien aard zijn dat buiten schminken onmogelijk is. Dit ter beoordeling van de schminker.

Wanneer de locatie niet aan deze voorwaarden voldoet behoudt Niekie Kids Design zich het recht voor om de opdracht per direct te annuleren of te stoppen. Er wordt geen restitutie verleend en opdrachtgever is verplicht zich aan de betalingsverplichting te houden.

Overige voorwaarde

Niekie Kids Design behoudt zich het recht voor om haar activiteiten te promoten door het dragen van eigen bedrijfskleding, uitdelen van visitekaartjes en andere reclame-uitingen op de schminkplek.

Wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever behoudt Niekie Kids Design zich het recht voor om haar activiteiten vast te leggen door middel van foto’s. Deze foto’s zullen alleen worden gepubliceerd indien het model of de ouders/verzorgers van het model hiervoor mondeling toestemming hebben gegeven.

Op alle foto’s van Niekie Kids Design zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niekie Kids Design.

knutselen thuis kinderfeestjes schminken en muurschilderingen